Гуманiзм Уладзiмiра Караткевича ý апавяданнi «Паром на бурнай рацэ"

17.12.2018 у 8 «А» класе прайшо ý урок беларускай лiтаратуры «Гуманiзм Уладзiмiра Караткевича ý апавяданнi «Паром на бурнай рацэ»

Настaýница Караткевич Алена Алегаýна на ýроку садзейнiчала развiццю творчых здольнасцей вучняý, стварыла ýмовы для разумення гуманiстычнай канцэпцыi аýтара апавядання «Паром на бурнай рацэ», выхоýвала ý вучняý дабрыню и чалавечнасць, увагу да людзей.