План мерапрыемстваў па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы

Назва мерапрыемства

Тэрмін выканання

Адказныя

1. Работа з педагагічнымі кадрамі

1.1.

Абмеркаванне  на пасяджэнні МА плана работы школы па папу-лярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы; плана правядзення адзііных дзён роднай мовы

Жнівень

Клімаўцова Н. А

1.2.

Планаванне тэматыкі пасяджэнняў метадыч-ных аб’яднанняў нас-таўнікаў-прадметнікаў, класных кіраўнікоў з улікам мерапрыемстваў па папулярызацыі бела-рускай мовы, гісторыі і культуры Беларусі.

Жнівень, верасень

Кіраўнікі МА

1.3.

Правядзенне інфар-мацыйных выхаваўчых гадзін, краязнаўчых урокаў на беларускай мове.

На працягу вучэбнага года

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

2. Работа з вучнямі

2.1.

Арганізацыя выстаў беларускіх выданняў “Чытаем па-беларуску”:

а) перыядычнага друку;

б) літаратурных навінак.

На працягу года

Загадчык бібліятэкі

2.2.

Арганізацыя творчых сустрэч з сучаснымі беларускімі пісьменнікамі і паэтамі.

На працягу года

КараткевiА. А.

Клімаўцова Н. А

2.3.

Арганізацыя работы факультатыўных заняткаў па беларускай мове і літаратуры

Верасень

Шацікава А. У.

2.4.

Арганізацыя і правя-дзенне экскурсій у му-зеi, а таксама па гіста-рычных і літаратурных мясцінах Беларусі і Магілёўшчыны.

На працягу года

Класныя кіраўнікі, настаўнікі беларускай мовы і літаратуры, гісторыі

2.5.

Наведванне драматычнага і лялечнага тэатраў і кінатэатраў з праглядам і абмеркаваннем спектакляў і кінафільмаў па творах беларускіх аўтараў.

На працягу года

Класныя кіраўнікі,

настаўнікі

беларускай мовы і літаратуры

2.6.

Удзел у раённых і гарадскіх творчых конкурсах

На працягу года

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры

2.7

Правядзенне і ўдзел у адзіных днях беларус-кай мовы

Кожны чацвер

Клімаўцова Н. А.

2.8.

Правядзенне інфармармацыйных, класных гадзін:

Памятныя даты

2 верасня – Дзень беларускага пісьменства;

8 верасня – Міжнародны дзень пісьменнасці;

21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы;

3 сакавіка – Сусветны дзень пісьменніка;

21 сакавіка – Сусветны дзень паэзіі;

27 сакавіка – Міжнародны дзень тэатра;

2 красавіка – Міжнародны дзень дзіцячай кнігі;

18 мая – Сусветны дзень музеяў.

На працягу года

Класныя кіраўнікі,

Клімаўцова Н. А.

125-годдзе з дня нараджэння Андрэя Мрыя

 

105-годдзе з дня нараджэння Сяргея Грахоў-скага

80-годдзе з дня нараджэння Анатоля Грачанiкава

 

75-годдзе з дня нараджэння Нiны Мяцяш

Верасень

85-годдзе з дня нара-джэння Вячаслава Адамчыка

 

70-годдзе з дня нараджэ-ння Яугенii Янiшчыц

Лістапад

220-годдзе з дня нара-джэння Адама Мiцкевiча

 

95-годдзе з дня нараджэння Анатоля Вялюгiна

75-годдзе з дня нададжэння Казiмiра Камейшы

 

 

Снежань

150-годдзе з дня нараджэння Ядвiгiна Ш.

 

120-годдзе з дня нараджэння Мiхася Лынькова

95-годдзе з дня нараджэння Васiля Хомчанкi

 

Студзень

105-годдзе з дня нара-джэння Аркадзя Куляшова

 

Люты

100-годдзе з дня нара-джэння Мiколы Лупсякова

90-годдзе з дня нара-джэння Еўдакii Лось

 

Сакавік

115-годдзе з дня нара-джэння Паўлюка Труса

 

Май

95-годдзе з дня нараджэння Васiля Быкава

 

85-годдзе з дня нараджэння Вiктара Карамазава

 

Чэрвень

2.9.

Арганізацыя першага (школьнага) этапу рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры.

Кастрычнік, лістапад

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры

2.10

Літаратурная гасцёўня “Яны нарадзiлiся восенню

Лістапад

Краўцова Я.В.

2.11.

Удзел у другім (гарадскім) этапе рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры.

Лістапад

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры

2.12.

Свята “Калядкі”.

студзень

Лунёва Г.В.

2.13.

Міжнародны  дзень роднай мовы. Акцыя “Размаўляй са мной па беларуску”.

21лютага2018 г.

Педкалектыў,вучні

2.14.

Арганізацыя ўдзелу вучняў у рэспубліканскім конкурсе “Буслік” па беларускай мове і літаратуры.

Люты

Клімаўцова Н. А.

2.15.

Правядзенне тыдня беларускай мовы і літаратуры

18-23 лютага

Клімаўцова Н. А.

Настаўнікі беларускай  мовы

і літаратуры

2.16

Інтэлектуальная гульня “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся

Люты

Клімаўцова Н. А.

2.17.

Удзел у другім (раённым) этапе рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры

Сакавік

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры

2.18.

Літаратурны турнір “Лепшы чытальнiк беларускай  літаратуры

Май

Клімаўцова Н. А.

2.19

Выступленне ўзорнага ансамбля народнай песні “Крыніца” і ансамбля “Карамелькі”

На працягу года

 

 

Бутылкіна С. А,

Казакевіч С.А.

2.20

Асвятленне праведзеных мерапрыемстваў на школьным сайце i ў перыядычным друку

На працягу года

 

 

Крывашэй Л. В.,

Клімаўцова Н. А.

3. Работа з бацькамі

3.1.

Абмеркаване пытанняў па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы на бацькоўскіх сходах.

На працягу года

 

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры

3.2.

Запрашэнне бацькоў на пазакласныя мерапрыемствы, прысвечаныя роднай мове

На працягу года

 

Класныя кіраўнікі, педагог-арганізатар

Яны нарадзіліся восенню

bel6Кожны год у нашай краіне адзначаюцца юбілеі таленавітых беларускіх пісьменнікаў. Гэты навучальны год таксама багаты на юбіляраў. Настаўнікі і вучні нашай школы не пакідаюць без увагі юбілейныя даты зорачак беларускай літаратуры. Чацвер 13 верасня прайшоў пад назвай "Яны нарадзіліся восенню". У падрыхтоўцы гэтага дня прынялі ўдзел настаўнікі Жылінская В. М. і Курневіч А.М. Пад  іх кіраўніцтвам вучні аформілі каляровы стэнд з партрэтамі восеньскіх пісьменнікаў-юбіряраў, прайшліся па класах з інфармацыйнымі паведамленнямі. Вучням старэйшых класаў была прапанавана літаратурная хвілінка "Мудрыя цытаты Сяргея Грахоўскага". Дзеці слухалі яскравыя радкі пісьменніка, які вучыў жыць з дабром і ўвагай да людзей. Спадзяёмся, што павучальныя радкі таленавітага паэта са шматпакутным лёсам не пакінулі абыякавымі  слухачоў.

Подробнее...

Каляндар юбілейных дат

верасень

 

125-годдзе з дня нараджэння Андрэя Мрыя

105-годдзе з дня нараджэння Сяргея Грахоўскага

80-годдзе з дня нараджэння Анатоля Грачанікава

75-годдзе з дня нараджэння Ніны Мацяш

лістапад

 

 

85-годдзе з дня нараджэння Вячаслава Адамчыка

70-годдзе з дня нараджэння Яўгеніі Янішчыц

снежань

 

 

220-годдзе з дня нараджэння Адама Міцкевіча

100-годдзе з дня нараджэння Кастуся Кірэенкі

95-годдзе з дня нараджэння Анатоля Вялюгіна

75-годдзе з дня нараджэння Казіміра Камейшы

студзень

 

150-годдзе з дня нараджэння Ядвігіна Ш.

120-годдзе з дня нараджэння Міхася Лынькова

115-годдзе з дня нараджэння Алеся Якімовіча

100-годдзе з дня нараджэння Васіля Хомчанкі

100-годдзе з дня нараджэння Алеся Савіцкага

люты

 

105-годдзе з дня нараджэння Аркадзя Куляшова

сакавік

 

100-годдзе з дня нараджэння Міколы Лупсякова

90-годдзе з дня нараджэння Еўдакіі Лось

65-годдзе з дня нараджэння Міколы Мятліцкага

май

 

115-годдзе з дня нараджэння Паўлюка Труса

чэрвень

 

95-годдзе з дня нараджэння Васіля Быкава

85-годдзе з дня нараджэння Віктара Карамазава

Кніга адкрывае свет

bel3Першы вучэбны чацвер 06.09.2018 года ў нашай школе прайшоў пад назвай "Кніга адкрывае свет". Адзіныя дні роднай мовы  адкрыла настаўніца беларускай мовы і літаратуры Клімаўцова Н. А. У класах былі праведзены інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя Святу беларускага пісьменства, якое адзначалася ў гэтым годзе ў горадзе Іванава. Старэйшым класам была прапанавана віктарына пра жыццё і дзейнасць Кірылы Тураўскага. Па традыцыі, у фае школы быў аформлены невялікi стэнд, прысвечаны дню беларускага пісьменства. Вучні 6-х класаў паўдзельнічалі ў акцыі "З любоўю да роднага слова". З дапамогай яркіх папяровых выяў сэрцаў на далонях яны выказалі сваю неабыякавасць да беларускай мовы.

Подробнее...

Каляндар міжнародных і дзяржаўных свят

2 верасня

Дзень беларускага пісьменства

8 верасня

Міжнародны дзень пісьменнасці

21 лютага

Міжнародны дзень роднай мовы

3 сакавіка

Сусветны дзень пісьменніка

21 сакавіка

Сусветны дзень паэзіі

27 сакавіка

Сусветны дзень тэатра

2 красавіка

Міжнародны дзень дзіцячай кнігі

18 мая

Сусветны дзень музеяў

Мне выпала шчасце тут нарадзiцца

1cenПершы навучальны дзень выдаўся не па-восеньску цёплы. Урачыстая лінейка, сустрэча з ганаровымі гасцямі, новыя эмоцыі,канцэртныя нумары... Пасля ўсяго гэтага вучняў чакалі іх утульныя, адрамантаваныя за лета кабінеты, дзе настаўнікі правялі першы ўрок пад назвай "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца". Для 11 "А" класа гэта быў апошні першы ўрок у роднай школе. 

1cen1

Класны кіраўнік Клімаўцова Н.А. упрыгожыла дошку выявай сэрца з васількоў і каласкоў, у цэнтры якога размясціліся каляровыя фотаздымкі самых прыгожых і цікавых месцаў роднага горада Магілёва. Таксама яна падрыхтавала для вучняў шэраг заданняў пра Магілёў: віктарына пра вуліцы горада, цікавыя звесткі пра Магілёўскую вобласць, пра 7 цудаў Магілёва. Вучні ўключыліся ў цікавую гутарку. Яны  адказвалі на пытанні, спрабавалі сябе ў ролі лектараў,а таксама ўважлівых слухачоў. Яны яшчэ раз упэўніліся, што наша краіна і наш родны горад прыгожыя і непаўторныя і што мы шчаслівыя ад таго, што нарадзіліся і жывём тут.

План правядзення адзіных дзён беларускай мовы ў 2018-2019 н.г.

УТВЕРЖДАЮ            

 Директор государственного

учреждения образования

«Средняя школа № 13 г. Могилёва» 

___________________   А. А Платов

 ________________2018 г.

 План

правядзення адзіных дзён

беларускай мовы    ў 2018-2019 н.г.

Назва дня

Дата

Адказныя

1

Кнiга адкрывае свет. (Да свята беларускага пiсьменства)

06.09.18

Клімаўцова Н.А.

2

Яны нарадзiлiся восенню (пiсьменнiкам-юбiлярам прысвячаецца)

13.09.18

Жылінская В.М.

Курневiч А.М.

3

Хачу быць артыстам! (Мiнi-сцэнкi па беларуских творах)

20.09.18

Краўцова Я.В.

Дзядкова Л.Л.

4

Завочнае падарожжа “Птушкi роднага краю”

27.09.18

Новiкава А. М.

Бердава А. А.

5

Вiктарына  “Пройдземся па вулiцах малой радзiмы»

04.10.18

Кісляк А.С.

Кавалёва А.В.

6

Акцыя “Давайце будзем ветлiвымi”

11.10.18

Ганакова Г.А.

Рымкевіч Л.Э.

7

“Багата,  родная ты мова!”

18.10.18

Казаткова Н. А.

Дудкова I. В.

8

Iнтэрактыў “Куфар мiлагучных слоў па-беларуску”

25.10.18

Ціхановіч І.С.

Касьяненка А.Э.

9

Турнір перакладчыкаў

08.11.18

Крывашэй Л.В.

Дземідзенка В.Р.

10

Вусны журнал “Падарожжа па Краіне беларусаў”

15.11.18

Юрчанка В.В.

Зайцава Л.Г.

11

Cлавутыя людзi зямлi беларускай

22.11.18

Пруднікава І.А.

Салановiч I. П.

12

Турнiр беларускiх загадак

29.11.18

Авяркова С.М.

Арэшнiкава Т. М.

13

Мілагучная, шчырая родная мова”

06.12.18

Петкава М.Я.

Румакова С.А.

14

Вiтаем гасцей! (Сустрэча з прадстаўнiкамi Таварыства беларускай мовы)

13.12.18

Караткевіч А.А.

Шацiкава А. У.

15

У свеце цікавага

20.12.18

Пахоменка В.В.

Жаранкова В. М.

16

Интэрактыў “Апранаемся па-беларуску”

10.01.19

Сцяпанава Л.А.

Кавалёва А.В.

17

Свята “З любоўю да роднага слова”

17.01.19

Плотнікава Г.У.

Краўцова Я.В.

18

Яны нарадзіліся зімой (пісьменнікам-юбілярам прысвячаецца)

24.01.19

Кірайкова В.С.

Бердава А.А.

19

Завочнае падарожжа  “Жывёльны свет маёй краiны”

31.02.19

Бельская А.В.

Казаткова Н.А.

20

Край, у якім я жыву

07.02.19

Бельская Т.М.

Званарова Т.Л.

21

Дзень беларускага верша

14.02.19

Лексянкова Т.Д.

Пруднiкава I. А.

22

Свята беларускай песні

21.02.19

Касьяненка А.Э.

Волкава В.У.

23

Беларуская хата на свята багата

28.02.19

Пінчук І.П.

Лаппо К.М.

24

Святочная акцыя “Усе кветкi вам, цудоўныя стварэннi!”

07.03.19

Лунёва Г.В.

Петрачкова С. С.

25

Яны нарадзiлiся вясной (пісьменнікам-юбілярам прысвячаецца)

14.03.19

Урублеўская А.П.

Рымкевіч Л.Э.

26

Наведваем тэатр.

З гiсторыi беларускага тэатра

21.03.19

Караткевiч А.А.

Малчанава Я.М.

27

Сустрэча з дзiцячай кнiгай

04.04.19

Званарова Т. Л.

Жылiнская В. М.

28

Завочнае падарожжа “Беларусь праваслаўная”

11.04.19

Юрчанка В.В.

Румакова С.А.

29

Турнiр перакладчыкаў

18.04.19

Іванцова С.І.

Афанасьева Л.Я.

30

Беларуская лiтаратура i мастацтва

25.04.19

Яблонская А.І.

Клімаўцова Н.А.

31

Лiтаратурная кампазiцыя «Паклонiмся i мёртвым, i жывым!»

02.05.19

Сахно А.С.

Дземідзенка В.Р.

32

Марафон “Рыхтуем беларускiя стравы”

16.05.19

Крывашэй Л.В.

Дзядкова Л. Л.

33

Вiктарына «Ганарымся тым, што беларусы!»

23.05.19

Даўгалёва М. С.

Шынкарэвіч А.М.

34

Акцыя “Вiтаем родную мову”

30.05.19

Клімаўцова Н.А.

Кожны чацвер – акцыя “Размаўляй са мной па-беларуску”

удзельнікі – усе прадстаўнікі  школы

Родная мова наша

10 мая настаўнік рускай мовы і літаратуры Пруднікава І. А. падрыхтавала для вучняў шмат цікавага матэрыялу пра родную мову. У гэты дзень вучні разгадвалі крыжаванкі, знаёміліся з цікавымі звесткамі пра мову. Шасцікласнікі прапаноўвалі іншым вучням праслухаць павучальныя выказванні, адказаць на пытанні, выканаць займальныя заданні. У рэкрэацыя, як і заўсёды, дзеці падрыхтавалі займальны стэнд. Шмат вучняў і настаўнікаў спыняліся ля яго , каб прачытаць нешта цікавае для сябе пра нашу родную мову. Неабыякавых было дастаткова, што сведчыць пра цікавасць да нашай спадчыны,адным са складальнікаў якой заўсёды з'яўлялася і будзе з'яўляцца мова.

Турнiр "Знаўцы беларускай мовы”


bel17 мая 2018 года ў школе прайшоў турнiр "Знаўцы беларускай мовы”, якое праводзілi вучнi 5 "А" класа ў рамках тыдня беларускай мовы і літаратуры. 

Турнір прайшоў ў форме гульні. Дзеці адгадвалі беларускія прымаўкі, знаходзілi  адпаведныя у рускай мове. 

З вельмі вялікай ахвотай і захапленнем вучні адказвалі на пытанні, а таксама прымалі актыўны ўдзел у гульні "Перакладчык”. Такія мерапрыемствы цікавыя і карысныя таму, што прывіваюць любоў да роднай мовы. 
Класны кіраўнік Крывашэй Л. В.

"Паклонімся і мёртвым, і жывым"


bel6

У чацвер 3 мая напярэдадні Свята Перамогі калектыў нашай школы імкнуўся ўшанаваць памяць тых, дзякуючы каму мы жывём у мірнай краіне і не ведаем пажараў вайны. "Паклонімся і мёртвым, і жывым", - так гучаў дэвіз гэтага дня. 
У бібліятэцы была наладжана выстава кніг беларускіх аўтараў пра вайну. Вучні 5-6 класаў выказвалі свае адносіны да гэтай жудаснай падзеі з дапамогай малюнкаў. Выпускнікі зрабілі прэзентацыі кніг пра вайну сучасных беларускіх пісьменнікаў-празаікаў. Яны імкнуліся перадаць тыя праблемы, якія аўтары хацелі данесці да сваіх чытачоў. 
Класныя кіраўнікі правялі хвілінкі памяці, класныя гадзіны, прысвечаныя гераічнаму мінуламу нашай краіны, горада, нашага слаўнага народа.

Ссылки